ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-01  |   ข่าววันที่: 2017-09-01 |  อ่าน: 793 ครั้ง
 

วันที่1 กันยายน 2560

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ตรวจรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม แจ้งในใบอนุญาตจำนวน. 23,505.000 กิโลกรัม มูลค่า 117,525.000 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,690)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,481) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,083) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,075) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (993) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (980) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (928) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (877) ประวัติหน่วยงาน.. (856) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (827) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (823) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (809) ทำเนียบผู้บริหาร.. (802) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (799) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (793) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (777) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (772) CIUU.. (770) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (754) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (752)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635