ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-01  |   ข่าววันที่: 2017-09-01 |  อ่าน: 759 ครั้ง
 

วันที่1 กันยายน 2560

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ตรวจรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม แจ้งในใบอนุญาตจำนวน. 23,505.000 กิโลกรัม มูลค่า 117,525.000 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,600)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,424) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,039) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,033) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (956) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (941) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (889) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (824) ประวัติหน่วยงาน.. (799) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (796) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (786) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (769) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (762) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (759) ทำเนียบผู้บริหาร.. (736) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (732) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (732) CIUU.. (729) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (718) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (695)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635