ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-01  |   ข่าววันที่: 2017-09-01 |  อ่าน: 826 ครั้ง
 

วันที่1 กันยายน 2560

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ตรวจรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม แจ้งในใบอนุญาตจำนวน. 23,505.000 กิโลกรัม มูลค่า 117,525.000 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,745)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,504) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,121) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,114) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,023) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,006) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (961) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (931) ประวัติหน่วยงาน.. (896) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (865) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (854) ทำเนียบผู้บริหาร.. (846) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (843) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (829) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (826) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (818) CIUU.. (815) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (810) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (809) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (789)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635