ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-07  |   ข่าววันที่: 2017-07-07 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

วันที่  7กรกฎาคม นายเฉลิมพร พิรุณสาร ประธารคณะกรรมการตรวจสอบติดตามงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้่อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรส ธนเสนีวัฒน์ นายขลิต ดำรงศักดิ์ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ และนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)และด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,425)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,311) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (950) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (947) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (899) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (845) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (828) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (745) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (740) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (735) ประวัติหน่วยงาน.. (720) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (716) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (707) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (703) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (672) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (669) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (669) CIUU.. (649) ทำเนียบผู้บริหาร.. (634) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (630)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635