ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-10  |   ข่าววันที่: 2017-06-10 |  อ่าน: 233 ครั้ง
 

วันที่ 10 มิ.ย 60 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงระเบียบกฏหมาย การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต การเฝ้าระวังป้องกันลักลอบการกระทำผิดฏกหมายตามแนวพรมแดน ณ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 จ.นครพนม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผุ้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ให้ความร่วมมือ และให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฏหมาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,425)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,311) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (950) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (947) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (899) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (845) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (828) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (745) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (741) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (736) ประวัติหน่วยงาน.. (720) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (716) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (707) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (703) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (672) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (669) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (669) CIUU.. (649) ทำเนียบผู้บริหาร.. (634) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (630)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635