ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 ,มิถุนายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 ,มิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-07 |  อ่าน: 311 ครั้ง
 

วันที่ 7 มิ.ย. 2560
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
ตรวจรถบรรทุกปลาแซลมอนนำผ่านไปประเทศเวียดนาม แจ้งในใบอนุญาตจำนวน. 15,274.100  กก. มูลค่า 5,286,451.090  บาท  ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,567)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,402) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,025) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,017) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (939) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (916) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (877) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (807) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (788) ประวัติหน่วยงาน.. (786) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (777) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (758) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (751) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (750) ทำเนียบผู้บริหาร.. (721) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (720) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (720) CIUU.. (719) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (705) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (676)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635