ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่5 มิถุนายน 2560

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่5 มิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-05  |   ข่าววันที่: 2017-06-05 |  อ่าน: 250 ครั้ง
 

วันที่ 5 มิ.ย. 2560
ด่านตรวจสัตว์นำ้จังหวัดนครพนม
ตรวจรถบรรทุกปลาแซลมอนนำผ่านไปประเทศเวียดนาม แจ้งในใบอนุญาตจำนวน. 17,277.900  กก. มูลค่า 5,935,386.460  บาท และจำนวน 16,701.800 กก. มูลค่า 5,751,822.470 บาท ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,463)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,337) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (971) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (963) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (911) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (866) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (838) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (758) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (755) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (750) ประวัติหน่วยงาน.. (733) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (723) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (715) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (714) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (687) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (685) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (679) CIUU.. (661) ทำเนียบผู้บริหาร.. (648) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (647)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635