ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-13  |   ข่าววันที่: 2020-01-13 |  อ่าน: 22 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มกราคม 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย ออกตรวจสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตตามใบอนุญาต พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออกและผู้ประกอบการทราบ ณ จุดผ่อนปรนธาตุพนม จังหวัดนครพนม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,269)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,210) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (865) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (850) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (828) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (775) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (727) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (654) ประวัติหน่วยงาน.. (651) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (649) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (644) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (630) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (623) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (621) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (584) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (581) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (579) CIUU.. (574) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (562) ทำเนียบผู้บริหาร.. (542)

    Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635