ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-10-22  |   ข่าววันที่: 2018-10-22 |  อ่าน: 141 ครั้ง
 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบฯ นำเข้า-ส่งออก สิ่งของที่ผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมาย การนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ณ จุดผ่อนปรนท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
- สิ่งของที่พบ ได้แก่สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,507)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,364) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (995) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (991) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (923) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (890) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (858) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (773) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (772) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (761) ประวัติหน่วยงาน.. (750) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (740) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (733) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (727) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (707) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (693) CIUU.. (691) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (690) ทำเนียบผู้บริหาร.. (674) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (659)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635