ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-18  |   ข่าววันที่: 2018-09-18 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันที่ 18 กันยายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตรวจรถยนต์ส่วนบุคคล และสัมภาระของผู้ผ่านแดน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการ นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออกทราบ ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย –ลาว แห่งที่ 3 ผลการตรวจ พบสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่พบการลักลอบกระทำผิด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,646)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,461) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,063) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,058) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (974) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (960) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (910) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (846) ประวัติหน่วยงาน.. (830) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (811) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (806) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (789) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (776) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (776) ทำเนียบผู้บริหาร.. (770) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (758) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (755) CIUU.. (751) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (735) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (721)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635