ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |   ข่าววันที่: 2018-09-13 |  อ่าน: 113 ครั้ง
 

วันที่ 13 กันยายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงาน ระเบียบกฎหมาย การค้าตามแนวชายแดน และการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,562)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,395) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,020) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,014) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (938) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (913) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (876) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (803) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (787) ประวัติหน่วยงาน.. (782) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (776) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (757) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (751) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (748) ทำเนียบผู้บริหาร.. (719) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (718) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (718) CIUU.. (717) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (704) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (674)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635