ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าทำเนียบในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าทำเนียบในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-14  |   ข่าววันที่: 2018-08-14 |  อ่าน: 218 ครั้ง
 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าทำเนียบในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,837)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,568) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,194) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,184) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,094) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,086) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,022) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,019) ประวัติหน่วยงาน.. (965) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (955)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635