ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-03  |   ข่าววันที่: 2018-08-03 |  อ่าน: 946 ครั้ง
 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ และผู้ตรวจราชการกรมประมง นาย เขมชาติ จิวประสาท เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,726)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,494) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,106) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,096) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,013) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (989) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (946) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (908) ประวัติหน่วยงาน.. (879) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (850) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (843) ทำเนียบผู้บริหาร.. (828) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (828) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (815) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (811) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (797) CIUU.. (796) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (793) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (792) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (774)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635