ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-18  |   ข่าววันที่: 2018-07-18 |  อ่าน: 343 ครั้ง
 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก ประมงจังหวัดนครพนม ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินงานที่สำคัญของด่านฯ และติดต่อประสานขอความร่วมมือระหว่างส่วนราชการกรมประมงในพื้นที่ ให้มีการบรูณาการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกรมประมง (FC) ณ สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,791)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,539) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,163) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,154) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,066) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,047) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (995) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (979) ประวัติหน่วยงาน.. (932) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (905) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (904) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (903) CIUU.. (898) ทำเนียบผู้บริหาร.. (890) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (879) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (869) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (866) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (861) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (858) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (847)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635