ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-14  |   ข่าววันที่: 2018-06-14 |  อ่าน: 239 ครั้ง
 

วันที่14 มิถุนายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการ นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนทราบ ณ บริเวณจุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,697)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,485) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,089) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,080) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (997) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (982) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (932) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (887) ประวัติหน่วยงาน.. (859) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (831) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (831) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (815) ทำเนียบผู้บริหาร.. (810) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (803) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (798) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (781) CIUU.. (779) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (777) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (764) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (757)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635