ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-12  |   ข่าววันที่: 2018-06-12 |  อ่าน: 221 ครั้ง
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตรวจยานพาหนะและสัมภาระของผู้ผ่านแดน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายการ นำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออกทราบ ณ บริเวณผู้โดยสารขาเข้าสะพานมิตรภาพ ไทย –ลาว แห่งที่ 3


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,693)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,484) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,089) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,078) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (995) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (981) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (932) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (884) ประวัติหน่วยงาน.. (858) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (830) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (829) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (812) ทำเนียบผู้บริหาร.. (806) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (802) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (797) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (779) CIUU.. (778) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (775) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (761) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (755)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635