ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตรวจปล่อยสินค้าประมง 5 ตัน ณ ด่านพรมแดนศุลกากรบึงกาฬ

 ด่านตรวจประมงนครพนม


ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตรวจปล่อยสินค้าประมง 5 ตัน ณ ด่านพรมแดนศุลกากรบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ปลาสวาย จำนวน 3,000 kg และ ปลานวนจันทร์เทศ จำนวน 2,000 kg โดยส่งออกด่านพรมแดนบึงกาฬ ไปยัง สปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ตรงตามเอกสารที่สำแดง จึงอนุญาตให้ส่งออกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ได้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ปลาสวาย จำนวน 3,000 kg และ ปลานวนจันทร์เทศ จำนวน 2,000 kg โดยส่งออกด่านพรมแดนบึงกาฬ ไปยัง สปป.ลาว ผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ตรงตามเอกสารที่สำแดง จึงอนุญาตให้ส่งออก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565   123   ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   118  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมต...  103  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   93  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565   88  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตร...  84  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565   77  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565   77  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565   74  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565   73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635    NPinspection007@gmail.com   042-530-635 , 063 474 4641   042-530-635   แฟนเพจ