ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

 ด่านตรวจประมงนครพนม


ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  วันที่  28 พฤศจิกายน  2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมดำเนินการตรวจสอบสัตว์น้ำ   ปลาดุกแอฟริกา จำนวน 4,500kg โดยส่งออกทางณ.จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 ไปยัง สปป. ลาว ผลการตรวจสอบเอกสารถูกต้องตรงตามเอกสารที่สำแดง   จึงอนุญาตให้ส่งออก

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ทำเนียบหัวหน้าด่านฯ นครพนม   148   ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ : วันที่ 7 กันยายน 2565    137  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ : วันที่ 12 กันยายน 2565   105  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565   104  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ : วันที่ 6 กันยายน 2565    95  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมต...  95  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านฯ : วันที่ 12 กันยายน 2565   80  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตร...  77  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   74  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635    NPinspection007@gmail.com   042-530-635 , 063 474 4641   042-530-635   แฟนเพจ