ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 ด่านตรวจประมงนครพนม


ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565..คลิก

วันที่  28 ตุลาคม 2565         

เจ้าหน้าที่ตรวจประมงนครพนม บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำช่องทาง    ณ  จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ตรวจป้องกันการลักลอบ     นำเข้า-ส่งออก  สินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแจกเอกสาร  เพื่อชี้แจงระเบียบ  สินค้าประมง ผลปฏิบัติงานไม่พบการลักลอบ การนำเข้า-ส่งออก    สินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมาย

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมตรวจป้องกันการลักลอบ ณ จุดผ่อนปรนการค้าอำเภอธาตุพนม ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมต... จำนวนผู้อ่าน 122  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตรวจสอบสัตว์น้ำ ปลาดุกแอฟริกามีชีวิต จำนวน 6,000 kg. ส่งออกไปยังสปป.ลาว  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ... จำนวนผู้อ่าน 121 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตรวจปล่อยสินค้าประมง 5 ตัน ณ ด่านพรมแดนศุลกากรบึงกาฬ ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตร... จำนวนผู้อ่าน 101 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 31 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ให้คำแนะนำการเข้าใช้งานระบบ FSW ของกรมประมง แก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 31 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ใ... จำนวนผู้อ่าน 89 ยาย ตุ้ม จันทนิตย์ ยาย ตุ้ม จันทนิตย์  จำนวนผู้อ่าน 82 ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ณ จังหวัดนครพนม ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ณ จังหวัดนครพนม  จำนวนผู้อ่าน 75 ขั้นตอนการขอส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ขั้นตอนการขอส่งออกอาหารสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 70 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในการเข้าใช้งานระบบ (FSW)  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพน... จำนวนผู้อ่าน 67 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 62 ติดต่อเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจประมงนครพนม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจประมงนครพนม  จำนวนผู้อ่าน 58


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครพนม

  รายละเอียด อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635  email  NPinspection007@gmail.com  โทรศัพท์ 042-530-635 , 063 474 4641  FAX 042-530-635  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6