ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565

 ด่านตรวจประมงนครพนม


ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตรวจประมงนครพนม บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารเพื่อชี้แจงระเบียบ       การนำเข้า-ส่งออก สินค้าประมง ผลปฏิบัติงานไม่พบการลักลอบ       นำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2565   124   ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   119  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนมต...  104  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565   94  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565   91  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : วันที่ 6 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ตร...  85  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565   77  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2565   77  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565   76  ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635    NPinspection007@gmail.com   042-530-635 , 063 474 4641   042-530-635   แฟนเพจ