ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 4 มกราคม 2561

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 4 มกราคม 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-04  |   ข่าววันที่: 2018-01-04 |  อ่าน: 524 ครั้ง
 

วันที่ 4 มกราคม 2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ออกตรวจร้านค้า
และปัจจัยการผลิต พร้อมกับออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 
สัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำและข้อระเบียบ กฏหมายการนำเข้าส่งออก
สัตว์น้ำ ออกนอกราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันส่งออกที่ผิดกฏหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,770)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,525) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,150) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,133) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,043) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,028) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (980) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (954) ประวัติหน่วยงาน.. (920) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (888) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (885) ทำเนียบผู้บริหาร.. (873) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (861) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (850) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (849) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (843) CIUU.. (841) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (840) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (829) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (816)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635