ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 ด่านตรวจประมงนครพนม


ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมของอาคาร และปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการให้บริการนำเข้า ส่งออก แบบเบ็ดเสร็จ ณ บริเวณพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635    NPinspection007@gmail.com   042-530-635 , 063 474 4641   042-530-635   แฟนเพจ