ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน2560

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-03  |   ข่าววันที่: 2017-11-03 |  อ่าน: 543 ครั้ง
 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม
ได้ตรวจสอบรถบรรทุกเปลือกหอยเชลล์ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ผลการตรวจ
สอบชนิดจำนวนและเอกสาร ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,507)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,364) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (995) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (991) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (923) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (890) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (858) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (773) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (772) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (761) ประวัติหน่วยงาน.. (750) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (740) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (733) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (727) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (707) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (693) CIUU.. (691) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (690) ทำเนียบผู้บริหาร.. (674) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (659)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635