ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 ด่านตรวจประมงนครพนม

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-02  |   ข่าววันที่: 2017-11-02 |  อ่าน: 817 ครั้ง
 

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ออกตรวจสินค้า   สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามใบอนุญาต  พร้อมกับประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมาย   การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำให้ผู้ผ่านแดนเข้าออก และผู้ประกอบการทราบ ณ จุดผ่อน    ปรนธาตุพนม จังหวัดนครพนม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,744)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,503) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,120) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,114) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,023) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,006) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (957) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (926) ประวัติหน่วยงาน.. (895) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (864) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (853) ทำเนียบผู้บริหาร.. (844) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (842) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (828) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (825) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (817) CIUU.. (812) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (810) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (808) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (789)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635