รายงานผลการปฏิบัติงานด่านฯ ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


รายงานผลการปฏิบัติงานด่านฯ ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566    154   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565    153  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S. LEELAWADEE บรรทุกทู...  115  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ ASIAN MARINE REEFER 2 ...  111  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2565    110  แผ่นประชาสัมพันธ์ MMPA   109  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่...  105  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ S. LEELAWADEE บรรทุกทู...  100  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 23 มกราคม 2566    95  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565    87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ