การปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

การปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุม และเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |   ข่าววันที่: 2020-06-22 |  อ่าน: 116 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,715)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,297) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,156) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (1,001) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (982) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (964) CIUU.. (853) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (824) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (809) ประวัติหน่วยงาน.. (799) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (784) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (718) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (673) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (669) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (660) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (639) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (622) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (606) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (576) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (566)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000