ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-05  |   ข่าววันที่: 2017-05-31 |  อ่าน: 400 ครั้ง
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร นำโดยนายจรัญ มีรักษา หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ด่านฯ ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และสอบถามปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,533)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,205) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,010) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (859) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (826) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (788) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (741) ประวัติหน่วยงาน.. (704) CIUU.. (701) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (670) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (647) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (645) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (585) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (584) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (583) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (550) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (543) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (536) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (499) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (482)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000