การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-19  |   ข่าววันที่: 2017-05-07 |  อ่าน: 762 ครั้ง
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 02.00 น. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้เข้าตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti ที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย และเข้าเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีนยูเนี่ยน พอร์ท จำกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและทำการซีลระวางเพื่อป้องกันการลักลอบขนถ่ายสัตว์น้ำ


 

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,503)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,190) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (988) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (833) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (801) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (762) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (723) CIUU.. (686) ประวัติหน่วยงาน.. (685) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (649) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (634) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (622) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (570) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (568) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (566) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (533) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (529) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (522) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (483) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (463)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 1024 สำนักงานสะพานปลาชั้น 2 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000