การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

การเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-21  |   ข่าววันที่: 2017-02-14 |  อ่าน: 490 ครั้ง
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (ดร.ถาวร ทันใจ) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ในการควบคุมการขนถ่ายปลาทูน่าแช่แข็งของ เรือ SERENE REEFER  ณ ท่าเรือท่าจีนยูเนี่ยน พอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ด่าน เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจของตัวแทน EU


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,693)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,284) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (1,133) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (980) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (953) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (949) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (815) CIUU.. (806) ประวัติหน่วยงาน.. (785) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (767) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (767) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (708) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (656) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (649) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (649) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (626) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (614) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (598) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (565) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (555)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000