สถิติสัตว์น้ำเข้าของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) เดือน กรกฎาคม 2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


สถิติสัตว์น้ำเข้าของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) เดือน กรกฎาคม 2564  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565   756   การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิ...  281  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564   210  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564   160  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ...  158   การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564   151  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564   138  ประชุมภายในศูนย์ เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน ปี งบประมาณ 2565    135  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564   133  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เกี่ยวกับการดูแลและการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ติดเครื่องม...  131

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ