การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)


การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) 

ข่าวกิจกรรม


 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) นายสนธยา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) พร้อมด้วย นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม นายชนินทร์ น้อยสอาด หัวหน้าด่านตรวจประมงกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565   209   รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565   197  สถิติศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน มีนาคม 2565   196  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 เมษายน 2565   192   การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565   192  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 เมษายน 2565   175  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 24 เมษายน 2565   173  การปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมัลดีฟส์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565   166  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 เมษายน 2565   156  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 17 เมษายน 2565   145


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร)

     เลขที่ 245 ถนนเดิมบาง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000    pipo1samutsakhon@gmail.com   034-422067 /034-422643   034-422067 /034-422643   แฟนเพจ