แผนงาน/โครงการ 

บทบาทและหน้าที่


งาน/กิจกรรม

กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

3. กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์

4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

5. เงินทุนหมุนเวียน ฯ

งบประมาณนอก (โครงการ/ยุทธศาสตร์)

1. โครงการผลิตปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์  ดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2553 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559

2.งบยุทธศาสตร์จังหวัด

  -โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล (งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลประจำจังหวัดพังงา)

 -โครงการเพิ่มผลผลิตหอยชักตีนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

 

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูน...  268   นอังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจั...  217  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  209   วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการ...  193  วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์...  182  วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์ว...  161  วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  156  วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูน...  140  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์ว...  125  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์...  122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028