แผนงาน/โครงการ 

บทบาทและหน้าที่


งาน/กิจกรรม

กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

2. กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

3. กิจกรรมพัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์

4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

5. เงินทุนหมุนเวียน ฯ

งบประมาณนอก (โครงการ/ยุทธศาสตร์)

1. โครงการผลิตปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์  ดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2553 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559

2.งบยุทธศาสตร์จังหวัด

  -โครงการอนุรักษ์เต่าทะเล (งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลประจำจังหวัดพังงา)

 -โครงการเพิ่มผลผลิตหอยชักตีนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

 

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  220    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  189  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  176  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   174  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  168  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   119   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  115   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  108

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028