วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวพังงา บริเวณตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ร่วมกับประมงจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองเคียน โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน จำนวน 50,000 ตัว และปลิงทะเลระยะ Doliolaria จำนวน 300,000 ตัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวพังงา บริเวณตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ร่วมกับประมงจังหวัดพังงา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองเคียน โดยมีนางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ หอยชักตีน จำนวน 50,000 ตัว และปลิงทะเลระยะ Doliolaria จำนวน 300,000 ตัว  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  215   การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   213  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  201  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  192  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  169  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  163  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   154   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  149   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  136  ข่าวประชาสัมพันธ์ กุ้งขาวสิชล   101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028