วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดพังงา ณ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสายัณห์ หมื่นพันธ์ ประธานชมรมผู้เเลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร ประธาน คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ประกอบการนาเลี้ยงและผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล โดยมีนายสุชาติ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงาเป็นประธาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลของจังหวัดพังงา ณ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสายัณห์ หมื่นพันธ์ ประธานชมรมผู้เเลี้ยงกุ้งอ่าวพังงา นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร ประธาน คลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ประกอบการนาเลี้ยงและผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล โดยมีนายสุชาติ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดพังงาเป็นประธาน  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  212   การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   205  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  198  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  189  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  164  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  158  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   149   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  143   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  133  ข่าวประชาสัมพันธ์ กุ้งขาวสิชล   100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028