ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 24-26 สิงหาคม 2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 24-26 สิงหาคม 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-27  |   ข่าววันที่: 2020-08-27 |  อ่าน: 36 ครั้ง
 

วันที 24-26 สิงหาคม 2563

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)

โดย นายสมฤทธิ์ อินตรา นายท้ายเรือ ส.2 พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

บ้านไกรเกรียงบน หมู่ 1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ไม่พบผู้กระทำผิด

พบข่ายลอยทำด้วยเอ็นขนาดตา 18 ซม. จำนวน 6 ผืน ขนาดตา 16 ซม. จำนวน 16 ผืน และ ข่ายลอยทำด้วยด้ายขนาดตา 16 ซม.จำนวน 1 ผืน

ได้ตรวจยึดส่ง สภ.ด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตาม ปจว.ข้อที่ 2 ลว. 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30น.


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (864)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (732) โครงสร้างองค์กร.. (707) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (694) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (694) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (176) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (166) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (161) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (158) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (154) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (145) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (142) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (127) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (126) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (122) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (119) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (116) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (115) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (109) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (106)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250