ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 17-20 สิงหาคม 2563

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง วันที 17-20 สิงหาคม 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-24  |   ข่าววันที่: 2020-08-20 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

วันที 17-20 สิงหาคม 2563

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)

โดย นายวิชาญ เปรมจิตต์ ช่างเครื่องเรือ ช.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมการทำประมง อำเภอเมือง และอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลไม่พบผู้กระทำผิด และได้พูดคุยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558และแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฤดูน้ำแดง เครื่องมือประมงที่ห้ามใช้และอนุญาตให้ใช้ได้ ปริมาณน้ำลดลง


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • สถานที่ติดต่อ.. (865)  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ.. (733) โครงสร้างองค์กร.. (707) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (696) ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน.. (694) รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563.. (177) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (167) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 14-15 เมษายน 2563.. (162) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์แนะแนวทางคัดกรองcovid-19.. (159) กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี.. (156) โครงการจิตอาสา Big cleaning day.. (145) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562.. (144) โครงการเสริมสร้างชุมชนประมง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยหมู่ 6-7 ตำบลหนองหรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี.. (130) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (127) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (123) เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (120) ปรับภูมิทัศน์บริเวณป้อมยามและซ่อมแซมป้ายชื่อศูนย์ฯ.. (117) “ฤดูน้ำแดง” จังหวัดกาญจนบุรี.. (116) เจ้าหน้าที่ศูนย์ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมง.. (110) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก(กาญจนบุรี).. (108)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี

     81 หมู่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250