ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.15 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สัมภาระผู้โดยสาร เที่ยวบินที่ AK882 จากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการตรวจป้องกันไม่พบการลักลอบนำเข้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

     228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ