อบรมการใช้แอพพลิเคชั่นในการคัดแยกสัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

อบรมการใช้แอพพลิเคชั่นในการคัดแยกสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-20  |   ข่าววันที่: 2018-09-20 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เตรียมความพร้อมในการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้สามารถจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วนำภาพถ่ายสัตว์น้ำมาเปรียบเทียบตามหลักอนุกรมวิธาน เพื่อบอกชนิดสัตว์น้ำเป็นสปีชีส์ จากฐานข้อมูลของดร.สหภพ ดอกแก้ว อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (4,188)  หน่วยงานในสังกัด.. (2,043) ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน.. (869) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (855) คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ.. (840) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: KENTA MARU.. (680) ภาพการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง + ไฟล์นำเสนอ.. (637) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ.. (632) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SHIN HO SHUN NO.102.. (532) ตรวจเรือประมงต่างประเทศนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (516) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN GRACE .. (509) รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. (477) การกรอกข้อมูลการทำการประมงในใบขออนุญาตนำเข้า.. (445) ตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (441) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEIN VENUS.. (415) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำนำเข้าจากเรือประมงต่างประเทศ ตามกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ.. (413) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: VIVA 106.. (401) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งให้ตัวแทนสายเรือ ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน ระบบการออก.. (395) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: SEA GLORY II.. (381) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ .. (378)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 งานนำเข้า โทร 02-671-8794 , 098-984-9701  e-mail : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก โทร 061-614-2357 e-mail: psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ โทร 092-225-8272 e-mail: portbangkok@gmail.com