อบรมการใช้แอพพลิเคชั่นในการคัดแยกสัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


อบรมการใช้แอพพลิเคชั่นในการคัดแยกสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เตรียมความพร้อมในการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เพื่อให้สามารถจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วนำภาพถ่ายสัตว์น้ำมาเปรียบเทียบตามหลักอนุกรมวิธาน เพื่อบอกชนิดสัตว์น้ำเป็นสปีชีส์ จากฐานข้อมูลของดร.สหภพ ดอกแก้ว อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ