กีฬาสานสัมพันธ์ประเพณีครั้งที่ ๘

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


กีฬาสานสัมพันธ์ประเพณีครั้งที่ ๘ 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ประเพณี ครั้งที่ ๘ ณ สนามแบด ๘๘ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้ประกอบกิจการขนส่งทางน้ำ (ประมง) กรมศุลกากร ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ และกรมประมง ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com    psmfishtrade@gmail.com    02-6718794   แฟนเพจ