วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลเรือแจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 ก.พ. 65   229   วันที่ 24 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูนย...  174  สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออกประจำวัน   162  สรุปยอดการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2565-2566   161  ผลการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565   155  ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป   147  รายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมงประจำวันที่ 18.2.65   131  สรุปยอดการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2565-2566   130  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   127  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    126


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280      sk_fishtrade@hotmail.com   ธุรการ : 074-321945 ใบอนุญาต : 074-321946 จุดตรวจปล่อย : 074-332895   074321945