ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จาก EU

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จาก EU 

ACTIVITY NEWS

 เผยเเพร่: 2017-02-27  |   ข่าววันที่: 2017-02-24 |  อ่าน: 705 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ฯเขต 3 (สงขลา) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม  โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จาก EU และแนวทางปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเขต 3 (สงขลา) ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีระบบ

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,577)  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,396) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) กับผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ และตัวแทนส.. (1,217) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,110) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือ JONATHAN ACE ซึ่งเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,064) ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (1,064) ภารกิจหน่วยงาน.. (1,052) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,050) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ดำเนินการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำต่างประเทศ.. (1,032) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) จัดประชุมปิดงบประมาณประจำปี 2560.. (993)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280