ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จาก EU

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จาก EU 

ACTIVITY NEWS


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๓ (สงขลา) จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ฯเขต 3 (สงขลา) โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เขต 3 (สงขลา) เข้าร่วมประชุม  โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่จาก EU และแนวทางปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเขต 3 (สงขลา) ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีระบบ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาฝึกงานเพื่อพร้อมเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อไป   200   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   195  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    173  กิจกรรม 8 ส. ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีศรีกษัตราจักรีส...  165  รายงานการแจ้งเข้าออก ศบป. สงขลา   153  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  152  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    152  ตรวจติดตามงาน ผอ. อานันต์ อัลมาตร์   146  ตรวจติดตาม ตรวจสอบ สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง   135  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   133


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ