ผอ.ศบป.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ผอ.ศบป.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลา 

ACTIVITY NEWS


ผอ.ศบป.8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลา..คลิก

ในวันที่ 19 มกราคม 2566 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา เข้าร่วมประชุมกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลา ซึ่งทางสมาคมจัดขึ้นและได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้แนะนำประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ระเบียบข้อกฏหมายต่างๆ แก่ผู้ประกอบการเรือประมง ซึ่งทางศูนย์ฯได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงในเรื่องกฏกระทรวงกำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งที่ประกาศใหม่, กฏกระทรวงทรัพย์ฯเรื่องกำหนดพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, การเข้าใช้งานระบบ fisheries touch และย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการเรือประมงตรวจสอบวันทำการประมงคงเหลือโดยเฉพาะที่ไม่ถึง 90 วัน, ใบอนุญาตใช้เรือ, ใบสุขอนามัยเรือ (สร.3) ใกล้หมดอายุและseabook ของแรงงานต่างด้าวที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดขึ้น ผู้ประกอบการเรือประมงได้ให้ความสนใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย เพื่อการทำประมงที่ถูกต้องและมีทรัพยากรสัตว์น้ำยั่งยืนตลอดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   จำนวนผู้อ่าน 337  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระบบให้บริการออกใบอนุญาตและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง (เพิ่มเติม) ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ... จำนวนผู้อ่าน 262 การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี  จำนวนผู้อ่าน 118 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 117 การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมาย การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา... จำนวนผู้อ่าน 115 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 95 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 87 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม  2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 86 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 74 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 73


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

    รายละเอียด เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100  email  ffid.songkhla@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 074-321945-6  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6