การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำของหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำของหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำของหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)..คลิก

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) 

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง นางชวนพิศ จันทรวราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต พร้อมคณะ (นายธนกฤษณ์ จันทแพทย์ กับ นางภัสราภา แก้วเนิน) เข้าตรวจเยี่ยมการทำงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำของหน่วยงานในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) โดยมีเรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา นายสมชาย วิบุญพันธ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา และนายวิกรมนัส เอื้อวิทูทิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ให้การต้อนรับโดยได้สอบถามการปฏิบัติงานของ PIPO PSM การนำเข้า-ส่งออกระบบการทวนสอบ ปัญหาและอุปสรรค ในการใช้ระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ตลอดจนระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของเรือประมงไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

              ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ตรงกันเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   จำนวนผู้อ่าน 329  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระบบให้บริการออกใบอนุญาตและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง (เพิ่มเติม) ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ... จำนวนผู้อ่าน 258 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 113 การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี  จำนวนผู้อ่าน 112 การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมาย การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา... จำนวนผู้อ่าน 105 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 86 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม  2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 82 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 79 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 69 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

    รายละเอียด เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100  email  ffid.songkhla@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 074-321945-6  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6