ทำบุญสำนักงาน ปี 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) โดยนายธีระพงษ์ อภัยภักดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ทำบุญประจำปีศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่การปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ได้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและสังคม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    274   ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ...  233  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   141  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน...  104  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566    96  การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา...  83  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   80  การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี   78  รายงานผลเรือแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   77  การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมก...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ