ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงครบรอบ 96 ปี

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงครบรอบ 96 ปี -ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสงขลา สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนเพื่อติดตามการทำงาน รับฟัง ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นวางแผนในการเตรียมงานทำบุญสำนักงานประจำปีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2565 และได้ร่วมกันพัฒนาสำนักงานประจำสัปดาห์พร้อมกันนี้ถือเป็นโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ในวันครบรอบวันเกิดกรมประมงเป็นปีที่ 96 ให้เป็นองค์กรที่พร้อมบริการประชาชน น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดตา ตั้งแต่ภายนอกสำนักงานจนถึงในสำนักงาน
-ตามสโลแกน บ้านน่าอยู่ สำนักงานสะอาด สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย ใส่ใจ 5ส .

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    275   ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ...  233  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   141  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน...  104  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566    96  การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา...  83  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   80  การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี   78  รายงานผลเรือแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   77  การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมก...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ