ศบป.8 ทดสอบวัดความรู้พนักงานราชการ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ศบป.8 ทดสอบวัดความรู้พนักงานราชการ 

ACTIVITY NEWS


ศบป.8 ทดสอบวัดความรู้พนักงานราชการ..คลิก

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต? 8? (สงขลา) ได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัดรอบการประเมินที่?2/2565  โดยการให้ทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน? ควบคุมตรวจสอบเรือประมง?   สัตว์น้ำ?และปัจจัยการผลิต? เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้?อย่างต่อเนื่อง ค้นคว้าหาข้อมูล?ใหม่ๆสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน?   และทวนสอบความรู้ความเข้าใจตามคู่มือหรือระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน? เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ? :  ขอชื่นชมพนักงานราชการทุกท่าน? ที่พยายามไขว่คว้าหาความรู้? อ่านหนังสือ? ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเตรียมตัวทำแบบทดสอบโดยมีผลคะแนนเฉลี่ย จากการทำแบบทดสอบได้ร้อยละ?  78

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   จำนวนผู้อ่าน 329  ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระบบให้บริการออกใบอนุญาตและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมประมง (เพิ่มเติม) ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ... จำนวนผู้อ่าน 258 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 113 การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี  จำนวนผู้อ่าน 112 การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมาย การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา... จำนวนผู้อ่าน 105 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565 จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565 งวดวันที่1-16 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 86 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม  2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงานรอบ วันที่ 16-31 ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 82 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 การตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 79 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 70 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566 จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

    รายละเอียด เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100  email  ffid.songkhla@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 074-321945-6  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6