ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565 ในระหว่างวันที่  29 – 30 สิงหาคม 2565  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกสงขลา ออกติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565 ในพื้นที่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอสิงหนคร และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  .เพื่อตรวจประเมินการจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนะนำเเนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   210   การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    153  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   148  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ...  133  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  118  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  112  ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงคร...  110  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  104  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   102  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ