อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA รุ่นที่ 3

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 23? -25 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) โดย นางเสาวนีย์? สาลีโท? ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายชวนนท์? กัลยา? ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวชิดชนก? บุญโกย ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางมารีย๊ะ? รัตนประทีป ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) และนางสาวสุพรทิพย์? วีระภัย ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อเตรียมการรองรับมาตรการ MMPA รุ่นที่ 3? ณ โรงแรม เดอะ ไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอานันต์? อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ MMPA Act และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบการทำการประมง การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดจนได้มีการเเลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    274   ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ...  233  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   140  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน...  104  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566    96  การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา...  83  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   80  การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี   78  รายงานผลเรือแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   77  การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมก...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ