ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย PIPO สงขลา ร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย สนองพระราชดำริให้มีการแต่งกายแบบไทยเพราะผ้าไทยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์สั่งสมสืบทอด และพัฒนา สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   211   การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    179  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   149  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ...  134  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  119  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  113  ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงคร...  112  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  105  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   104  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ