การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจประมงสะเดาและปาดังเบซาร์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจประมงสะเดาและปาดังเบซาร์ ??วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) เดินทางไปสำนักงานตรวจประมงสะเดา และสำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  โดยมีข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบนโยบาย ข้อเสนอเเนะ เเนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้เดินตรวจสอบความเรียบร้อยสภาพความเป็นอยู่บริเวณอาคารสำนักงานสถานที่ปฏิบัติงาน บ้านพักข้าราชเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นได้ปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อีกทั้งสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   211   การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    177  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   149  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ...  134  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  119  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  113  ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงคร...  112  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  105  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   104  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ