กิจกรรม 8 ส. ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


กิจกรรม 8 ส. ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ข้าราชการ พนักงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 สงขลา ได้ร่ามกันพัฒนาสำนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 และเพื่อให้สำนักงานเป็นสถานที่บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ สะอาดทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตามหลัก ความสุข 8 ประการในที่ทำงาน HAPPY WORK PLACE

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และป...  178   การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   168  การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจประมงสะเดาและปาดังเบซาร์   163  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   149  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย   145  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้...  130  การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน   129  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8...  121  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   121  วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ