ตรวจติดตามงาน ผอ. อานันต์ อัลมาตร์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ตรวจติดตามงาน ผอ. อานันต์ อัลมาตร์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน  2565 เวลา 09.00 –13.00 น. ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ ณ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 สงขลา
พร้อมด้วยนายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา นายธีระพงษ์ อภัยภักดี นายจีระวัฒน์ จริตงาม และนายปัถฐพล ประพฤติ เพื่อเตรียมพร้อม
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากสหภาพยุโรป (EU) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ ประกาศที่กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยว และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานสำหรับวางแนวทางในการทำงานให้สอดรับการสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้โดยไม่มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และป...  178   การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   168  การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจประมงสะเดาและปาดังเบซาร์   163  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   148  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย   145  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้...  130  การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน   129  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8...  121  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   121  วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ